O Firmie      Oferta      Podpis elektroniczny      Pozostałe      Kontakt  

Oferta

  Przetwarzanie danych
  Serwis sprzętu komputerowego
  Outsourcing
  Konsulting IT

  Konsulting w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego i fizycznego
  Doradztwo w ochronie danych osobowych i informacji niejawnych
  Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony informacji w biznesie
  Podpis elektroniczny

  wdrożenia systemów teleinformatycznych w jednostkach samorządu terytorialnego
  Okablowanie strukturalne w oparciu o technologie firm AMP i Tyco Inc.
  Integracja sieci i systemów informatycznych

  Projektowanie systemów bazodanowych, migracje i przetwarzanie danych

Audyt informatyczny i bezpieczeństwa danych

TBD wykonuje specjalistyczne audyty informatyczne i bezpieczeństwa danych klientów, gdzie wymagana jest szczególna uwaga ze względu na charakter przetwarzanych informacji. Pracownicy spółki przeprowadzali specjalistyczne audyty w jednostkach samorządu terytorialnego oraz urzędach kontroli skarbowej. Spółka posiada poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia, a wytypowani pracownicy firmy legitymują się indywidualnymi certyfikatami bezpieczeństwa wydanymi przez ABW, uprawniające do dostępu do dokumentów niejawnych stanowiących tajemnicę państwową do klauzuli „Tajne”.Ośrodek Szkoleniowy TBD-Polska S.A.


Oferta szkoleniowa

  szkolenia pracowników samorządów terytorialnych w zakresie
   ochrony danych osobowych
  szkolenia w zakresie systemu CEPiK

Informacje o aktualnie przeprowadzanaych szkoleniach:
T: +48 12 420 64 00

Rejestracja osób

TBD Polska S.A.
ul. Lubicz 25 lokal 711
31-502 Kraków

2011 TBD Polska S.A.

 O firmie      Oferta      Podpis elektroniczny       Pozostałe       Kontakt