O Firmie      Oferta      Podpis elektroniczny      Pozostałe      Kontakt  

   Cele i zadania firmy

   budowa społeczeństwa informacyjnego

   profesjonalna informatyzacja administracji     publicznej

   niezawodny, bezpieczny outsourcing czynności
    technicznych w zakresie zadań administracji     publicznej

   podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry
    urzędniczej w jednostkach administracji publicznej
    za pomocą profesjonalnych systemów szkoleń

   projektowanie i wykonawstwo profesjonalnych
    systemów informatycznych

   kompleksowe wdrażanie systemów
     informatycznych własnych i na zlecenie


Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny jest nowoczesnym instrumentem wykorzystującym techniki informatyczne. Pozwala on na spełnienie szeregu istotnych, z prawnego punktu widzenia, warunków zabezpieczenia wymiany dokumentów elektronicznych.

Nasz Punkt Rejestracji znajduje się w Krakowie przy ul. Lubicz 25 (lokal 711).
Kontakt z Punktem Rejestracji:
T: +48 12 420 64 00
M: +48 728 800 922 lub +48 502 190 407
e-mail: sigillum@tbd.com.pl
www.sigillum.pl


dalej  


Nasza firma

Naszym nadrzędnym celem jest profesjonalne i rzetelne świadczenie usług informatycznych
na rzecz naszych Klientów, a w szczególności jednostek administracji publicznej.

Spółka specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla administracji samorządowej, centralnej oraz klientów indywidualnych. Bogate doświadczenie zdobyte na rynku przetargów publicznych i pracy na rzecz samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz nowatorskie pomysły pozwoliły na intensywny rozwój i dalsze inwestycje, które nie tylko rozszerzyły zakres działalności spółki ale także umożliwiły zdobycie niezbędnych doświadczeń i ugruntowanie marki TBD.

TBD Polska S.A.
ul. Lubicz 25 lokal 711
31-502 Kraków

2011 TBD Polska S.A.

 O firmie      Oferta      Podpis elektroniczny       Pozostałe       Kontakt